กฏ กติกา ระเบียบข้อบังคับ

Mahasarn.com เป็นสื่อกลางที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการได้โฆษณาสินค้าหรือบริการผ่านระบบออนไลน์อย่างสะดวกรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อให้การใช้บริการเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และลดความสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดกฎหมาย Mahasarn.com จึงกำหนดกฎกติกาในการลงประกาศเพื่อให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้

 

 • สามารถลงประกาศได้ทั้งแบบเป็นสมาชิก และไม่เป็นสมาชิก
 • ไม่อนุญาตให้ใช้หลาย Account ในการลงประกาศสินค้าชิ้นเดียวกัน
 • สินค้า/บริการ ต้องไม่จัดอยู่ในข่าย "สินค้าห้ามลงประกาศ"
 • เลือกหมวดหมู่ที่ตรงกับสินค้า/บริการที่สุดเพียง 1 หมวด
 • ประกาศที่เข้าข่ายโฆษณาร้านค้า ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบประกาศ
 • หัวข้อประกาศต้องแสดงถึงตัวสินค้าหรือบริการ และ ห้ามใช้อักขระพิเศษบนหัวข้อประกาศ เช่น @ # ! * & % , / ; : " [ ] $ = + เป็นต้น
 • กรุณาระบุราคาสินค้าให้ชัดเจนทุกประกาศ (ยกเว้นสินค้าประเภทบริการ อ่านเพิ่มเติม)
 • ลงสินค้า 1 ชิ้น / 1 ประกาศ และห้ามลงสินค้าชิ้นเดิมซ้ำๆในหมวดเดียวกัน หรือต่างหมวด (spam) 
 • ภาพประกอบต้องเป็นภาพที่ชัดเจนของสินค้าชิ้นที่ลงประกาศเท่านั้น และห้ามลงซ้ำภาพเดียวกันใน 1 ประกาศ
 • ห้ามลงข้อความ/ภาพลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ภาพลามก ล่อแหลม หรือสร้างความแตกแยก รวมทั้งข้อความอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง
 • หากตรวจสอบพบว่า มีการลงประกาศในลักษณะจงใจหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากทีมงาน ประกาศจะถูกลบในทันที
 • ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลง หรือ ลบประกาศที่ผิดกฎโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า